รายงานตัวชี้วัด "สถิติความเสียหายจากสถานการณ์ภัยแล้ง (2554-2565)"